* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Вършец
БУЛСТАТ:
000320655
Седалище:
гр. Вършец бул. "България" № 10
Работно време:
08:30:00 - 17:00:00
Стандартно работно време.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
admin_varshetz@mail.bg
Телефон:
22-22
Адрес:
гр. Вършец бул. "България" № 10
Официална интернет страница:
www.varshets.bg