* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Ябланица
БУЛСТАТ:
000291723
Седалище:
гр.Ябланица пл."Възраждане" №3
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
kmet_yablanitsa@mail.bg
Телефон:
06991/21-26, 06991/22-12 факс
Адрес:
5750 гр.Ябланица пл."Възраждане" №3
Официална интернет страница:
http://new.yablanitsa.org/main.php