Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
2 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
3 Гражданско състояние
[2000] Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
4 Административни услуги
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
5 Устройство на територията
[2027] Издаване на скици за недвижими имоти
6 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
7 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение по декларирани данни
8 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
9 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
10 Устройство на територията
[2130] Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти