Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за раждане (дубликат)
Заяви
2 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак (дубликат)
Заяви
3 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Заяви
4 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за наследници
Заяви
5 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Заяви
6 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Заяви
7 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Заяви
8 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Заяви
9 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
Заяви
10 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за постоянен адрес/ промяна на постоянен адрес
Заяви
11 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за настоящ адрес/ промяна на настоящ адрес
Заяви
12 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
Заяви
13 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за правно ограничение
Заяви
14 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Заяви
15 Общи
Подаване на молба в свободен текст
Заяви
16 Общи
Подаване на сигнал
Заяви
17 Общи
Подаване на жалба
Заяви
18 Общи
Сигнал за корупция
(Тук можете да изкажете Вашето мнение или сигнал за случаи на корупция, непрозрачност, отказ на информация или непочтеност в дейността на служители на общинска администрация, както и да направите препоръка за превенция на корупцията в общината, като попълните формата по-долу. Мнението Ви ще бъде разгледано само от упълномощен служител на Община Враца и няма да бъде достъпно за другите посетители на web сайта.)
Заяви