Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
(чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)
2 Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.
Заявление за вписване в избирателния списък
(чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 307, чл. 314, 243 и чл. 251 ИК)
3 Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.
Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
(чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК)
4 Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.
Заявление-Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място
(чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114, ал. 3 ИК)
5 Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.
Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък
(по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)
6 Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.
Заявление за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК
(чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)
7 Гражданско състояние
[2076] Издаване на удостоверение за раждане (дубликат)
8 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак (дубликат)
9 Гражданско състояние
[2034] Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
10 Гражданско състояние
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
11 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
12 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
13 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
14 Гражданско състояние
[2017] Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
15 Гражданско състояние
[2073] Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
16 Гражданско състояние
[2079] Издаване на удостоверение за постоянен адрес/ промяна на постоянен адрес
17 Гражданско състояние
[2107] Издаване на удостоверение за настоящ адрес/ промяна на настоящ адрес
18 Гражданско състояние
[2138] Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
19 Гражданско състояние
[2108] Издаване на удостоверение за правно ограничение
20 Гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
21 Общи
Подаване на молба в свободен текст
22 Общи
Подаване на сигнал
23 Общи
Подаване на жалба
24 Общи
Сигнал за корупция
(Тук можете да изкажете Вашето мнение или сигнал за случаи на корупция, непрозрачност, отказ на информация или непочтеност в дейността на служители на общинска администрация, както и да направите препоръка за превенция на корупцията в общината, като попълните формата по-долу. Мнението Ви ще бъде разгледано само от упълномощен служител на Община Враца и няма да бъде достъпно за другите посетители на web сайта.)