Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
[2076] Издаване на удостоверение за раждане (дубликат)
2 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак (дубликат)
3 Гражданско състояние
[2034] Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
4 Гражданско състояние
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
5 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
6 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
7 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
8 Гражданско състояние
[2017] Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
9 Гражданско състояние
[2073] Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
10 Гражданско състояние
[2079] Издаване на удостоверение за постоянен адрес/ промяна на постоянен адрес
11 Гражданско състояние
[2107] Издаване на удостоверение за настоящ адрес/ промяна на настоящ адрес
12 Гражданско състояние
[2138] Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
13 Гражданско състояние
[2108] Издаване на удостоверение за правно ограничение
14 Гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
15 Общи
Подаване на молба в свободен текст
16 Общи
Подаване на сигнал
17 Общи
Подаване на жалба
18 Общи
Сигнал за корупция
(Тук можете да изкажете Вашето мнение или сигнал за случаи на корупция, непрозрачност, отказ на информация или непочтеност в дейността на служители на общинска администрация, както и да направите препоръка за превенция на корупцията в общината, като попълните формата по-долу. Мнението Ви ще бъде разгледано само от упълномощен служител на Община Враца и няма да бъде достъпно за другите посетители на web сайта.)