Информация за поддържаните методи за идентификация от Агенция за Държавна Финансова Инспекция