Информация за поддържаните методи за идентификация от Община Бяла Слатина