string(78) "https://oauth.acstre.com/public/auth/list/fad49a50-5f5d-4f39-9923-155fde6e3c6e" Електронни административни услуги | Община Бяла Слатина - Документация

Информация за поддържаните методи за идентификация от Община Бяла Слатина