string(78) "https://oauth.acstre.com/public/auth/list/3a344952-e49e-4b3d-a0ad-f25e2a0686b2" Електронни административни услуги | Община Оряхово - Документация

Информация за поддържаните методи за идентификация от Община Оряхово