* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Ивайловград
БУЛСТАТ:
000235870
Седалище:
6570 Ивайловград, ул."България" №49
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
Петдневна работна седмица.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obshtina@ivaylovgrad.bg
Телефон:
03661/6090, 03661/6155, 03661/6156, obshtina@ivaylovgrad.bg
Адрес:
6570 Ивайловград, ул."България" №49
Официална интернет страница:
www.ivaylovgrad.bg