* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Кнежа
БУЛСТАТ:
000193243
Седалище:
гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен ул." Марин Боев " № 69
Работно време:
08:30:00 - 17:00:00
от 08,30 до 12,00 и от 12,30 до 17,00 часа

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obstina_kneja@knezha.bg
Телефон:
7136
Адрес:
гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен ул." Марин Боев " № 69
Официална интернет страница:
knezha.bg