Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Административно-технически
Издаване на разрешение за преминаване през Централна градска част
Заяви
2 Административно-технически
Регистрация на търговски обекти
Заяви
3 Административно-технически
Форма за приемен ден на кмета
Заяви
4 Административно-технически
Издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обекти
Заяви
5 Административно-технически
Заявление за издаване на скици за недвижими имоти
Заяви
6 Административно-технически
Разрешение за депониране на земни маси на определени от Общината площадки
Заяви
7 Административно-технически
Издаване на разрешение за окастряне на дървета и храсти (в регулация)
Заяви
8 Административно-технически
Издаване на талон за паркиране на инвалидни места
Заяви
9 Гражданско състояние
Удостоверение за настоящ адрес
Заяви
10 Гражданско състояние
Приемане на заявление за ползване на Комплекс за социални услуги
Заяви
11 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Заяви
12 Гражданско състояние
Удостоверение за постоянен адрес
Заяви
13 Гражданско състояние
Удостоверение за семейно положение
Заяви
14 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за граждански брак - дубликат
Заяви
15 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Заяви
16 Други
Подаване на молба в свободен текст от гражданин по електронен път
Заяви
17 Други
Подаване на писмо от гражданин по електронен път
Заяви
18 Други
Подаване на жалба от гражданин по електронен път
Заяви
19 Други
Подаване на сигнал от гражданин по електронен път
Заяви
20 Местни данъци и такси
Регистрация на кучета
Заяви
21 Местни данъци и такси
Искане за издаване на данъчна отценка
Заяви
22 Местни данъци и такси
Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ
Заяви
23 Местни данъци и такси
Декларация по чл.19, ал.1 от Наредба № 9
Заяви
24 Местни данъци и такси
Искане за издаване на документ (декларирани данни, платен данък върху наследство, служебна бележка, копие от данъчна декларация, други документи)
Заяви
25 Местни данъци и такси
Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ (за притежаване пътно превозно средство, без леки автомобили)
Заяви
26 Местни данъци и такси
Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ (за притежаване лек автомобил)
Заяви