Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА МАДАН
Заявление за регистрация/пререгистреция на куче
ЗАЯВЛЕНИЕ
Име на собственика: *
ЕГН/БУЛСТАТ: *
Адрес:*
Притежавам куче, което отглеждам в домашни условия и полагам грижи на добър стопанин:
Описание на кучето:
Име: *
Пол: *
Дата на раждане: *
Възраст: *
Порода: *
Цвят на косъма: *
Отличителни белези: *
Паспорт издаден на: *
От Д-р: *
Отглежда се в: *
Дата: 30.01.2023 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена За гр. Мадан - 10 лв. няма
Бърза за останалите населени места – 5.00 лв. няма

Необходими документи
1. Ветеринарно-медицински паспорт *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД
Допълнителни документи към прикачения файл