Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Местни избори 2019
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
((по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс))
Заяви
2 Местни избори 2019
Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК
((по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс))
Заяви
3 ГРАО
Издаване на удостоверение за семейно положение
Заяви
4 ГРАО
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Заяви
5 ГРАО
Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Заяви
6 ГРАО
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Заяви
7 ГРАО
Препис - извлечение от акт за граждански брак
Заяви
8 МДТ
Искане за издаване на документ
Заяви
9 МДТ
Издаване на удостоверение за данъчна оценка
Заяви
10 МДТ
Заявление за регистрация/пререгистреция на куче
Заяви
11 Устройство на територията
Заявление за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя
Заяви
12 Общинска собственост
Заявление за издаване на разрешително за сеч на дървета в общинска собственост/собствен имот чл. 32 ал.2 от ЗОСИ
Заяви