Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
2 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
3 Устройство на територията
[2103] Заявление за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя
4 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
5 Гражданско състояние
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
6 Местни данъци и такси
[2396] Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижимо имот и незавършено строителство
7 ГРАО
Препис - извлечение от акт за граждански брак
8 МДТ
Заявление за регистрация/пререгистреция на куче
9 Общинска собственост
Заявление за издаване на разрешително за сеч на дървета в общинска собственост/собствен имот чл. 32 ал.2 от ЗОСИ
10 МДТ
Искане за издаване на документ