* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Угърчин
БУЛСТАТ:
000291716
Седалище:
5580, гр. Угърчин, област Ловеч пл. "Свобода" № 1
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
пет дневна работна седмица

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obshtina@ugarchin.com
Телефон:
21-21; 27-50, 2121, 06931 / 21 21; 27 50
Адрес:
5580, гр. Угърчин, област Ловеч пл. "Свобода" № 1
Официална интернет страница:
www.ugarchin.bg