Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Местни избори 2019
Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК
((по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс))
Заяви
2 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за наследници
(Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5,т.2 от Закона за гражданска регистрация; Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.1; Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Угърчин; Чл. 9 - 12 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
3 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
(• Чл. 88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1, изр. трето и чл. 88а, ал.1, т. 1 от Закона за гражданска регистрация; • Чл. 110, ал.1, т.4 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Угърчин; • Вътрешните правила за организация на административното обслужване в община Угърчин;)
Заяви
4 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
(Чл. 88, ал.1, т.2 във връзка с чл.40, ал.1, изр. трето и чл. 88а, ал. 1, т. 2 от Закона за гражданска регистрация; Чл. 110, ал.1, т.4 от Закона за местните данъци и такси; Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Угърчин; Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Община Угърчин.)
Заяви
5 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за семейно положение
(Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.6; Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Угърчин; Чл. 13 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
6 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.6; Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Угърчин; Чл. 14 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
7 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(Чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т. 1 във връзка с чл. 5, т. 2 т. 4 от Закона за гражданска регистрация; Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.7; Чл. 51 от Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Угърчин; Чл. 15 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
8 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(Чл.24, ал.1 от Закона за гражданска регистрация; Чл.110, ал.1, т.12 от Закона за местните данъци и такси; Чл.51 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Угърчин; Чл. 16 от Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
9 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(Чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл. 5, т. 1 от Закона за гражданска регистрация; Чл. 110, ал.1, т.2 от Закона за местните данъци и такси; Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община Угърчин. Чл. 18 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
10 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
(Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; Чл. 110, ал.1, т.6 от Закона за местните данъци и такси; Чл. 51 от Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Угърчин; Чл. 20 от Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
11 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документи за сключване на гр.брак в Република България
(• Чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; • Чл. 110, ал.1, т.6 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставени от община Угърчин; • Чл. 21 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
12 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
(• Чл. 106, ал.1, т.1 от Закона за гражданска регистрация; • Чл. 110, ал.1, т.8 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставени от община Угърчин; • Чл. 22, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
13 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
(• Чл. 106, ал.1, т.1 от Закона за гражданска регистрация; • Чл. 110, ал.1, т.8 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставени от община Угърчин; • Чл. 23, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
14 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за правно ограничение
(• Чл.24, ал.1от Закона за гражданска регистрация; • Чл.110, ал.1,т.12 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредба за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община Угърчин; • Чл. 17 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
15 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
(• Чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.2 от Закона за гражданска регистрация; • Чл. 110, ал.1, т.12 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предоставени от община Угърчин; • Чл. 19 от Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението: • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
16 Гражданско състояние
Удостоверение за липса на съставен актза гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
(• Чл. 88, ал.4 и чл. 24, ал.1 от Закона за гражданска регистрация; • Чл. 110, ал.1, т.3 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставени от Община Угърчин • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин; • Чл. 66 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012г. за фунциониране на единната система за гражданска регистрация.)
Заяви
17 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
(• Чл. 88, ал. 1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изречение трето от Закона за гражданска регистрация; • Чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Угърчин; • Вътрешните правила за организация на административното обслужване в община Угърчин;)
Заяви
18 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
(• Чл. 24 във връзка с чл.5, т.3 и чл.106, ал.1, т.1 от Закона за гражданска регистрация; • Чл. 110, ал.1, т.12 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставени от Община Угърчин; • Чл. 24 от Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.)
Заяви
19 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година
(• Чл. 24 във връзка с чл.5, т.3 и чл.106, ал.1, т.1 от Закона за гражданска регистрация; • Чл. 110, ал.1, т.12 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Угърчин; • Чл. 25 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.)
Заяви
20 Устройство на територията
Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ЗУТ
Заяви
21 Общинска собственост
Издаване на удостоверение, че даден имот не е общинска собственост съгласно член 5 от Закона за общинската собственост
(съгласно член 5 от Закона за общинската собственост)
Заяви