Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за наследници
(Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5,т.2 от Закона за гражданска регистрация; Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.1; Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Угърчин; Чл. 9 - 12 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
2 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
(• Чл. 88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1, изр. трето и чл. 88а, ал.1, т. 1 от Закона за гражданска регистрация; • Чл. 110, ал.1, т.4 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Угърчин; • Вътрешните правила за организация на административното обслужване в община Угърчин; • Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана във Вина на 8 септември 1976 година.)
Заяви
3 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
(Чл. 88, ал.1, т.2 във връзка с чл.40, ал.1, изр. трето и чл. 88а, ал. 1, т. 2 от Закона за гражданска регистрация; Чл. 110, ал.1, т.4 от Закона за местните данъци и такси; Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Угърчин; Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Община Угърчин. Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана във Виена на 08 септември 1976 година.)
Заяви
4 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за семейно положение
(Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.6; Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Угърчин; Чл. 13 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
5 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.6; Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Угърчин; Чл. 14 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
6 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(Чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т. 1 във връзка с чл. 5, т. 2 т. 4 от Закона за гражданска регистрация; Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.7; Чл. 51 от Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Угърчин; Чл. 15 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
7 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(Чл.24, ал.1 от Закона за гражданска регистрация; Чл.110, ал.1, т.12 от Закона за местните данъци и такси; Чл.51 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Угърчин; Чл. 16 от Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
8 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(Чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл. 5, т. 1 от Закона за гражданска регистрация; Чл. 110, ал.1, т.2 от Закона за местните данъци и такси; Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община Угърчин. Чл. 18 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
9 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
(Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; Чл. 110, ал.1, т.6 от Закона за местните данъци и такси; Чл. 51 от Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Угърчин; Чл. 20 от Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
10 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документи за сключване на гр.брак в Република България
(• Чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; • Чл. 110, ал.1, т.6 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставени от община Угърчин; • Чл. 21 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
11 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
(• Чл. 106, ал.1, т.1 от Закона за гражданска регистрация; • Чл. 110, ал.1, т.8 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставени от община Угърчин; • Чл. 22, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
12 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
(• Чл. 106, ал.1, т.1 от Закона за гражданска регистрация; • Чл. 110, ал.1, т.8 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставени от община Угърчин; • Чл. 23, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
13 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за правно ограничение
(• Чл.24, ал.1от Закона за гражданска регистрация; • Чл.110, ал.1,т.12 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредба за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община Угърчин; • Чл. 17 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
14 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
(• Чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.2 от Закона за гражданска регистрация; • Чл. 110, ал.1, т.12 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предоставени от община Угърчин; • Чл. 19 от Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението: • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин.)
Заяви
15 Гражданско състояние
Удостоверение за липса на съставен актза гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
(• Чл. 88, ал.4 и чл. 24, ал.1 от Закона за гражданска регистрация; • Чл. 110, ал.1, т.3 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставени от Община Угърчин • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Угърчин; • Чл. 66 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012г. за фунциониране на единната система за гражданска регистрация.)
Заяви
16 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
(• Чл. 88, ал. 1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изречение трето от Закона за гражданска регистрация; • Чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Угърчин; • Вътрешните правила за организация на административното обслужване в община Угърчин; • Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписани във Виена на 08 септември 1976 година.)
Заяви
17 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
(• Чл. 24 във връзка с чл.5, т.3 и чл.106, ал.1, т.1 от Закона за гражданска регистрация; • Чл. 110, ал.1, т.12 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставени от Община Угърчин; • Чл. 24 от Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.)
Заяви
18 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година
(• Чл. 24 във връзка с чл.5, т.3 и чл.106, ал.1, т.1 от Закона за гражданска регистрация; • Чл. 110, ал.1, т.12 от Закона за местните данъци и такси; • Чл. 51 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Угърчин; • Чл. 25 от Наредба № РД-02-20-6 / 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.)
Заяви
19 Устройство на територията
Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ЗУТ
Заяви
20 Общинска собственост
Издаване на удостоверение, че даден имот не е общинска собственост съгласно член 5 от Закона за общинската собственост
(съгласно член 5 от Закона за общинската собственост)
Заяви