Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Местни избори 2023
Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК)
2 Местни избори 2023
[1] Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)
3 Местни избори 2023
[3] Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и 2 ИК)
4 Местни избори 2023
[4] Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)
5 Гражданско състояние
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
6 Гражданско състояние
[2034] Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
7 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
8 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
9 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
10 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
11 Гражданско състояние
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
12 Други
Жалба