Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
2 Гражданско състояние
[2034] Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
3 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
4 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
5 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
6 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
7 Гражданско състояние
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
8 Други
Жалба