* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Асеновград
БУЛСТАТ:
000471059
Седалище:
Асеновград пл."акад.Николай Хайтов" №9
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
без прекъсване

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obshtina@asenovgrad.bg
Телефон:
6-20-50
Адрес:
4230 Асеновград пл."акад.Николай Хайтов" №9
Официална интернет страница:
asenovgrad.bg