Информация за поддържаните методи за идентификация от Акстър