* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Берковица
БУЛСТАТ:
000320559
Седалище:
гр. Берковица 3500, пл. "Йордан Радичков" № 4
Работно време:
08:30:00 - 17:00:00
От 12.00 ч. до 12,30ч. обедна почивка

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
ob@berkovitsa.com
Телефон:
88400
Адрес:
гр. Берковица 3500, пл. "Йордан Радичков" № 4
Официална интернет страница:
www.berkovitsa.bg