* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Кърджали
БУЛСТАТ:
000235920
Седалище:
гр.Кърджали, бул.България № 41
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
пълно работно време

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obshtinakardzhali@kardjali.bg
Телефон:
67319
Адрес:
6600 гр.Кърджали, бул.България № 41
Официална интернет страница:
www.kardjali.bg