* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Перник
БУЛСТАТ:
000386751
Седалище:
www.pernik.bg
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч.

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obshtina@pernik.bg
Телефон:
+359 76/684 210, +359 76/ 60-29-33
Адрес:
Площад "Св.Иван Рилски" No-1, вх.А
Официална интернет страница:
www.pernik.bg