* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Троян
БУЛСТАТ:
000291709
Седалище:
гр.Троян, пл."Възраждане" № 1
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
Обедна почивка - от 12.00 до 13.00

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
mayor@troyan.bg
Телефон:
0670/68050, 0670/68060
Адрес:
5600 гр.Троян, пл."Възраждане" № 1
Официална интернет страница:
www.troyan.bg