Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ЗАЯВЛЕНИЕ
за достъп до обществена информация
Име и фамилия на подателя: *
Email: *
Телефон: *
Адрес за кореспонденция:*
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде предоставена наличната в Агенцията за държавна финансова инспекция информация относно:
Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:
Дата: 30.01.2023 г.

Необходими документи

Сигнал, изпратен чрез Портала за електронни административни услуги трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис!

Ако сигналът не е подписан с КЕП, същият следва да бъде подписан собственоръчно и изпратен на адреса на АДФИ: гр. София 1040, ул. „Леге“ № 2.

В случай, че не бъде подписан, подаденият от Вас сигнал няма да отговаря на изискването на чл. 4, ал. 1, т. 3 от ППЗДФИ и същият няма да бъде разгледан като сигнал, като съдържащата се в него информация ще бъде обработена за целите на анализи, извършвани от АДФИ.


 
Допълнителни документи към прикачения файл