* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Бургас
БУЛСТАТ:
000056814
Седалище:
8000 Бургас, ул. "Александровска" 26
Работно време:
08:30:00 - 17:15:00
Гъвкаво работно време само във фронт офисите за обслужване на граждани

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obshtina@burgas.bg
Телефон:
840915 Стационарентелефон, на цената на един градски разговор
Адрес:
8000 8000 Бургас, ул. "Александровска" 26
Официална интернет страница:
www.burgas.bg