* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Общинска администрация - Сливен
БУЛСТАТ:
000590654
Седалище:
8800, Сливен бул. "Цар Освободител" 1
Работно време:
08:00:00 - 17:00:00
Обедна почивка - от 12:00 до 13:00 часа

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
obstina@sliven.bg
Телефон:
611 100/200
Адрес:
8800, Сливен бул. "Цар Освободител" 1
Официална интернет страница:
www.sliven.bg